top of page

Βία στις σχέσεις των εφήβων

27/11/21 & 28/11/21 | 10:00- 14:00

Εισηγήτρια: Δρ. Βάνα Παπακίτσου, Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Δρ. Εγκληματολογίας

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποσαφηνίσει τις έννοιες που άπτονται του φαινομένου της βίας στην περίοδο της εφηβείας αλλά και να παρουσιάσει τα σύγχρονα ερμηνευτικά πρότυπα και ερευνητικά δεδομένα που σχετίζονται με αυτό. Ειδικότερα, έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του φαινομένου της βίας στις σχέσεις των εφήβων ως πολυπαραγοντικού κοινωνικού και ψυχολογικού φαινομένου. Ειδικότερα θα δοθεί έμφαση στη δομή και δυναμική της οικογένειας, στα κακοποιητικά οικογενειακά περιβάλλοντα, ως προγνωστικός παράγοντας της έκφρασης της βίαιης συμπεριφοράς, στο προφίλ θύτη και θύματος και στην πρόληψη του φαινομένου καθώς πρόκειται για μια πρώιμη μορφή βίας, η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί θα υπάρχει και στην ενήλικη ζωή του ατόμου. Οι εκπαιδευόμενοι/ εκπαιδευόμενες θα γνωρίσουν τους παράγοντες εμφάνισης του φαινομένου, τις μορφές βίας, και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα στο χώρο του σχολείο αλλά και στο πλαίσιο των ρομαντικών σχέσεων.

 

Θεματικές ενότητες

Οι επιμέρους ενότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 1. Το οικογενειακό περιβάλλον. Η ανάπτυξη των εφήβων

 2. Κακοποίηση στην οικογένεια

 3. Άλλοι παράγοντες βίαιης συμπεριφοράς στους εφήβους

 4. Μορφές βίας στην εφηβική ηλικία

 5. Το προφίλ θύτη και θύματος

 6. Βία στο χώρο του σχολείου- Ο ενδοσχολικός εκφοβισμός

 7. Βία στις ρομαντικές σχέσεις των εφήβων

 8. Βία των εφήβων μέσω διαδικτύου

 9. Η πρόληψη του φαινομένου

 10. Βιωματικό μέρος: Παρουσίαση και συζήτηση πραγματικών περιστατικών

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ ή Κολλεγίων καθώς και σε απόφοιτους μεταλυκειακής εκπαίδευσης με σπουδές ή και εργασιακή εμπειρία συναφούς αντικειμένου. Αναλυτικότερα απευθύνεται σε:

 • ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, οι οποίοι στοχεύουν στην απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης σε σχέση με τη μελέτη της εγκληματικής/παραβατικής συμπεριφοράς και πιο συγκεκριμένα στην περίοδο της εφηβείας,

 • πτυχιούχους τμημάτων ψυχολογίας, παιδαγωγικής, εκπαιδευτικών σχολών και τμημάτων ανθρωπιστικών επιστημών

 • εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν σε χρήσιμες θεωρίες από τον χώρο των ζητημάτων βίας που εντοπίζονται στο χώρο του σχολείου και να εξελιχθούν, αξιοποιώντας τις γνώσεις αυτές σε σχέση κυρίως με τη μεταχείριση των ανήλικων παραβατών ή τα φαινόμενα ενδοσχολικού εκφοβισμού

 • αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται για τα κρίσιμα ζητήματα της εφηβείας (λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, γονεϊκού ρόλου κλπ).

 

Ώρες Παρακολούθησης: 8 ώρες

Κόστος συμμετοχής: 80 €

 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Στο τέλος όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

 

Για εγγραφές, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής και η Obrela θα σας αποστείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Thanks for submitting!

Η Βάνα Παπακίτσου είναι Ψυχολόγος-Κοινωνιολόγος και Εγκληματολόγος, Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, ειδικευμένη σε ζητήματα βίας μεταξύ των εφήβων. Έχει επίσης εκπαιδευτεί στη Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία στη Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Το ενδιαφέρον της αφορά θέματα εφηβικής βίας, κακοποίησης παιδιών, θυματοποίησης, εκφοβισμού (φυσικού και διαδικτυακού) και πρόληψης των μορφών βίας. Έχει ασχοληθεί ενεργά ως συντονίστρια ερευνητικών προγραμμάτων εθνικών και διεθνών σε θέματα έμφυλης βίας και βίας στις συντροφικές σχέσεις. Από το 2004 εργάζεται ως Ψυχολόγος στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη σε ευπαθείς ομάδες, ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις και συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς και παιδιά. Παράλληλα εργάζεται ως διδακτικό προσωπικό σε δημόσιο Πανεπιστήμιο και σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Έχει διενεργήσει πλήθος σεμιναρίων και ημερίδων με θέματα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και πρόληψης μορφών βίας αλλά και συμβουλευτικής σε θέματα ψυχολογίας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα ψυχολογικού, κοινωνιολογικού και εγκληματολογικού ενδιαφέροντος σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων σε συλλογικούς τόμους και είναι συγγραφέας του βιβλίου Μορφές βίας στις συντροφικές σχέσεις των εφήβων.

Βία στις σχέσεις
bottom of page