Η παραφιλία είναι μια σεξουαλική διαταραχή με σοβαρές ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Ποικίλες θεραπευτικές μέθοδοι έχουν δοκιμαστεί και στοχεύουν στη μείωση της σεξουαλικής ορμής. Η χειρουργική αντιμετώπιση, τα νευροληπτικά και τα οιστρογόνα έχουν εγκαταληφθεί λόγω παρενεργειών. Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, ιδίως αυτά που έχουν την ιδιότητα να αναστέλλουν εκλεκτικά την επαναπρόσληψη σεροτονίνης, έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι ορμονικές θεραπείες με τα αντιανδρογόνα οξική κυπροτερόνη και οξική μεδροξυ-προγεστερόνη. δρώντας μέσω του υπογοναδισμού που προκαλούν, έδειξαν επίσης ικανοποιητική αποτελεσματικότητα. Ειδικότερα, τα GnRH αγωνιστικά ανάλογα, όπως η τριπτορελίνη, έδειξαν να υπερέχουν στην αποτελεσματικότητα, προκαλώντας αντιστρεπτό υποαν-δρογονισμό, ενώ οι προκαλούμενες παρενέργειες φαίνεται να ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό με εναλλακτικές στρατηγικές. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί, αφενός το ηθικό πρόβλημα που γεννούν αυτού του είδους οι θεραπευτικές παρεμβάσεις, λόγω του υπογοναδισμού που προκαλούν και αφετέρου το γεγονός ότι δεν έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί η ανωτερότητα της φαρμακευτικής έναντι της ψυχοθεραπευτικής αντιμετώπισης.

Του Ορέστη Γιωτάκου

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε όλο το Άρθρο.