Το διαδίκτυο συμβάλλει σημαντικά στους τομείς ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αν και πρόσφατες έρευνες επισημαίνουν παράλληλα αρκετές συνέπειες από την παθολογικού τύπου εμπλοκή με αυτό. Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη διερεύνηση της συσχέτισης ανάμεσα στη χρήση του διαδικτύου και την παθολογική εμπλοκή με αυτό. Συμμετείχαν 514 φοιτητές οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο σχετικά με τη συχνότητα χρήσεων και εφαρμογών του διαδικτύου, την κλίμακα Διαδικτυακού Εθισμού της Young, κλίμακες διερεύνησης εθισμού στο διαδικτυακό τζόγο και σεξουαλικού διαδικτυακού εθισμού, καθώς και κλίμακες διερεύνησης του αυτοκτονικού ιδεασμού και της χρήσης ψυ-χοδραστικών ουσιών. Βρέθηκε ότι το 42% της διασποράς της παθολογικής εμπλοκής με το διαδίκτυο ερμηνεύθηκε από την επίδραση του ημερήσιου χρόνου χρήσης του διαδικτύου (β=0,38, t=10,38, Ρ<0,001), της χρήσης αλληλεπιδραστικών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου (β=0,21, t=5,15, Ρ<0,001), της διενέργειας γνωριμιών με νέα πρόσωπα μέσω διαδικτύου (β=0,20,t=5,11, Ρ< 0,001) και της συμμετοχής σε χώρους συζητήσεων (forum) (β=0,15, t=3,64 Ρ<0,001). Βρέθηκε επίσης ότι τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο για ανάπτυξη παθολογικής εμπλοκής με το διαδίκτυο εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα διαδικτυακού εθισμού με τον τζόγο, σεξουαλικού διαδικτυακού εθισμού, αυτοκτονικότητας και κατάχρησης αλκοόλ, σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες. Η ανάπτυξη παθολογικής εμπλοκής με το διαδίκτυο, ιδιαίτερα στους νέους, αποτελεί μια νέα ψυχοπαθολογική παράμετρο που θα πρέπει να βρίσκεται πλέον στον διαγνωστικό και θεραπευτικό ορίζοντα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Των Γ. Τσουβέλας, Ο. Γιωτάκος

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε όλο το Άρθο.