Σκοπός: Διερεύνηση του διαδικτυακού εθισμού και του διαδικτυακού τζόγου σε δείγμα 211 φοιτητών.

Μέθοδος – Υλικό: Χορηγήθηκαν το ερωτηματολόγιο διαδικτυακού εθισμού IAD [1] (Cronbach’s α =0,92), δύο αυτοσχέδια ερωτηματολόγια αναφορικά με τον διαδικτυακό τζόγο και τη χρήση ουσιών και 4 ερωτήσεις από την κλίμακα των Crowne & Malrowe [2]. Στη μελέτη συμμετείχαν 211 φοιτητές τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Παντείου Πανεπιστημίου.

Αποτελέσματα: To 11% του δείγματος βρίσκεται στα όρια της παθολογικής χρήσης ενώ το 2,9% αντιμετωπίζει έντονα συμπτώματα διαδικτυακού εθισμού. Ύστερα από έλεγχο της κοινωνικής επιθυμητότητας (social desirability), ο διαδικτυακός τζόγος φαίνεται ότι συνδέεται με το διαδικτυακό εθισμό (r=0,20 p<0,05) και την κατάχρηση αλκοόλ (r=0,32 p<0,01). Ειδικότερα οι προτάσεις της κλίμακας IAD που εμφάνισαν την υψηλότερη συσχέτιση με τον διαδικτυακό τζόγο ήταν : μου κάνουν παρατήρηση συγγενείς ή φίλοι για τον χρόνο που είμαι στο διαδίκτυο (rho=0,23, p<0,01), η εργασιακή μου απόδοση επηρεάζεται αρνητικά από το διαδίκτυο (rho=0,24, p<0,01) και προσπαθώ να κρύψω πόσο διάστημα ήμουν συνδεδεμένος στο διαδίκτυο (rho=0,23, p<0,01). Αναφορικά με τις χρήσεις του διαδικτύου ο διαδικτυακός τζόγος προέκυψε ότι συνδέεται με τη συμμετοχή σε αλληλεπιδραστικά παιχνίδια μέσω internet (r=0,37, p<0,01), τη συμμετοχή σε forums (r=0,22, p<0,01) και τη χρήση προπληρωμένης πιστωτικής κάρτας (r=0,27, p<0,01). Ως προς το φύλο οι άντρες του δείγματος εμφάνισαν συστηματικά μεγαλύτερα επίπεδα διαδικτυακού εθισμού t(206) = 3,61 p<0,001 και εθισμού στο διαδικτυακό τζόγο t(107,76)=3,49, p<0,001.

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με τα αντίστοιχα της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά την εξάρτηση από το διαδίκτυο [3,4].

Των Τσουβέλας Γ. , Γιωτάκος Ο.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε όλο το Άρθο.