ΕΑΡΙΝΟ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΦΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Η σειρά «Νευροψυχιατρικά Σεμινάρια στην ΠΦΥ» διανύει πλέον το 4ο έτος της και δείχνει να έχει κερδίσει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή πολλών Ελλήνων Ψυχιάτρων, Νευρολόγων, Γενικών Ιατρών, αλλά και άλλων συναφών ιατρικών ειδικοτήτων, καθώς και επιστημόνων από τους χώρους της Ψυχολογίας, της Βιολογίας, της Φαρμακολογίας, της Γενετικής, της Νευροαπεικόνισης και της Νομικής. Το κάθε επιστημονικό πεδίο προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για την κατανόηση της λειτουργίας του […]

2018-03-09T16:58:24+02:00

Θερινό Νευροψυχιατρικό Σεμινάριο στην ΠΦΥ

Μήνυμα Προέδου Οργανωτικής Επιτροπής

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,
Με ικανοποίηση αλλά και αίσθημα ευθύνης σας προσκαλώ στην παρακολούθηση της σειράς «Νευροψυχιατρικών Σεμιναρίων στην ΠΦΥ». Η ανάγκη για περαιτέρω κατανόηση των διαταραχών του εγκεφάλου απαιτεί όλο και περισσότερο τη συνεργασία επιστημόνων από τους χώρους της Νευρολογίας, της Ψυχιατρικής, της Βιολογίας, της Φαρμακολογίας, της Γενετικής και της Νευροαπεικόνισης.

Στα σεμινάρια αυτά συμμετέχουν ως ομιλητές επιστήμονες από τον ευρύ χώρο των Νευροεπιστημών και παρέχουν ειδικές γνώσεις […]

2017-08-01T09:02:38+03:00

Εαρινό Νευροψυχιατρικό Σεμινάριο στην ΠΦΥ

Μήνυμα Προέδου Οργανωτικής Επιτροπής

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Με ικανοποίηση αλλά και αίσθημα ευθύνης σας προσκαλώ στην παρακολούθηση της σειράς «Νευροψυχιατρικών Σεμιναρίων στην ΠΦΥ». Η ανάγκη για περαιτέρω κατανόηση των διαταραχών του εγκεφάλου απαιτεί όλο και περισσότερο τη συνεργασία επιστημόνων από τους χώρους της Νευρολογίας, της Ψυχιατρικής, της Βιολογίας, της Φαρμακολογίας, της Γενετικής και της Νευροαπεικόνισης.

Στα σεμινάρια αυτά συμμετέχουν ως ομιλητές επιστήμονες από τον ευρύ χώρο των Νευροεπιστημών […]

2017-05-09T16:52:09+03:00

Φθινοπωρινό Νευροψυχιατρικό Σεμινάριο στην ΠΦΥ

Μήνυμα Οργανωτικής Επιτροπής

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Με ικανοποίηση αλλά και αίσθημα ευθύνης σας προσκαλούμε στην παρακολούθηση της σειράς «Νευροψυχιατρικών Σεμιναρίων στην ΠΦΥ». Η ανάγκη για περαιτέρω κατανόηση των διαταραχών του εγκεφάλου απαιτεί όλο και περισσότερο τη συνεργασία επιστημόνων από τους χώρους της Νευρολογίας, της Ψυχιατρικής, της Βιολογίας, της Φαρμακολογίας, της Γενετικής και της Νευροαπεικόνισης.

Στα σεμινάρια αυτά συμμετέχουν ως ομιλητές επιστήμονες από τον ευρύ χώρο των Νευροεπιστημών και […]

2017-05-09T16:37:08+03:00

Θερινό σεμινάριο Νευρολογικών και ψυχιατρικών θεμάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, Με ικανοποίηση αλλά και αίσθημα ευθύνης σας προσκαλώ στην παρακολούθηση της σειράς «Σεμιναρίων Νευρολόγων και Ψυχιάτρων».

Η νευρολογική και ψυχιατρική επιστήμη έχουν πλέον πολλά κοινά ερωτήματα, ένα κοινό θεωρητικό πλαίσιο και πολλά κοι- νά εργαλεία έρευνας και αντιμετώπισης. Η ανάγκη για περαιτέ- ρω κατανόηση των διαταραχών του εγκεφάλου συγκλίνει όλο και περισσότερο στην ενσωμάτωση αυτών των επιστημών υπό το πρίσμα της κλινικής νευροεπιστήμης – Clinical Neuroscience – […]

2017-04-27T17:55:14+03:00

Εαρινό Σεμινάριo Νευρολογικών & Ψυχιατρικών Θεμάτων

Κοινοί τόποι Νευρολογίας & Ψυχιατρικής

Μήνυμα Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Με ικανοποίηση αλλά και αίσθημα ευθύνης σας προσκαλώ στην παρακολούθηση της σειράς «Σεμιναρίων Νευρολόγων και Ψυχιάτρων». Η νευρολογική και ψυχιατρική επιστήμη έχουν πλέον πολλά κοινά ερωτήματα, ένα κοινό θεωρητικό πλαίσιο και πολλά κοινά εργαλεία έρευνας και αντιμετώπισης.

Η ανάγκη για περαιτέρω κατανόηση των διαταραχών του εγκεφάλου συγκλίνει όλο και περισσότερο στην ενσωμάτωση αυτών των επιστημών υπό […]

2017-05-09T16:31:06+03:00
Go to Top