1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Εγκέφαλος & Νους»

Συμμετοχή με εργασία / Call for Papers

Οι συνεργάτες που επιθυμούν να συμμετέχουν με εργασία τους στο συνέδριο θα πρέπει να στείλουν την πρότασή τους μέχρι 10 Νοεμβρίου στο info@obrela.gr . Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 1. Τίτλο παρουσίασης, 2. Ονοματεπώνυμο/α, 3. Ίδρυμα-Φορέας Εργασίας (εάν υπάρχει), 4. Τηλέφωνο και email επικοινωνίας, 5 Περίληψη έως 250 λέξεις, 6. την ένδειξη: “για προφορική παρουσίαση” ή “για e-poster”

 

Μήνυμα Επιτροπής

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες
Με […]