1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Εγκέφαλος & Νους»

Μήνυμα Επιτροπής

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες

Με ικανοποίηση αλλά και αίσθημα ευθύνης σας προσκαλούμε στο 1ο Ετήσιο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Εγκέφαλος & Νους» που διεξάγεται στις 18 & 19 Δεκεμβρίου 2020. Λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, το συνέδριο θα διεξαχθεί αποκλειστικά διαδικτυακά.

Γνωρίζουμε ότι η ανάγκη για περαιτέρω κατανόηση της λειτουργίας αλλά και των […]