Συγγραφείς : Μαρία Τσιλιάκου, δρ. Ορέστης Γιωτάκος
Εκδοτικός Οίκος : Αρχιπέλαγος