Συγγραφείς : δρ. Ορέστης Γιωτάκος, Βικτωρία Πρεκατέ
Εκδοτικός Οίκος : Ελληνικά Γράμματα
Πίνακας Περιεχομένων
Διαβάστε το βιβλίο
Πρόλογος