Συγγραφείς : Βικτωρία Πρεκατέ, δρ. Ορέστης Γιωτάκος
Εκδοτικός Οίκος : BHTA Ιατρικές Εκδόσεις
Πίνακας Περιεχομένων
Πρόλογος