Εναλλακτική Δικαιοσύνη και Δράστες Σεξουαλικών Εγκλημάτων

Συγγραφείς : Μαρία Τσιλιάκου
Εκδοτικός Οίκος : Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2011
Πίνακας Περιεχομένων
Πρόλογος Δρ. Ορέστη Γιωτάκου
Περιγραφή

Έννοιες όπως σεξουαλική παρέκκλιση, παραφιλίες, παιδοφιλία, σεξουαλική επιθετικότητα και βιασμός, αποτελούν συχνό αντικείμενο έρευνας από νομικούς, εγκληματολόγους και ψυχιάτρους.

Η ιδιαίτερα υψηλή ψυχοπαθολογία στα δείγματα σεξουαλικών δραστών υποδεικνύει την ανάγκη της έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπισής της.

Είναι επομένως ευνόητο ότι η θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών που προδιαθέτουν στη σεξουαλική επιθετικότητα θα λειτουργήσει ως πρωτογενής πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης.

Στο βιβλίο Εναλλακτική Δικαιοσύνη και Δράστες Σεξουαλικών Εγκλημάτων αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο η πολυεπιστημονική σύμπλευση των εννοιών, των θεωριών και των πρακτικών στο γνωστικό αντικείμενο αντιμετώπισης των σεξουαλικών δραστών, με την παρουσίαση επιχειρημάτων, προγραμμάτων, καθώς και πληθώρας ερευνητικών προσπαθειών, από επιστήμονες της νομικής, της εγκληματολογίας της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής, ενώ αναλύονται συστηματικά οι δυνατότητες που υπάρχουν στο πεδίο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης των σεξουαλικών δραστών, προσφέροντας προοπτικές και προτάσεις, τόσο για πρακτική εφαρμογή όσο και για μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες.

Ειδικότερα, εξετάζονται ζητήματα σχετικά με τις μορφές της σεξουαλικής κακοποίησης, του προφίλ των δραστών των σεξουαλικών εγκλημάτων, τα επανορθωτικά – αποκαταστατικά – θεραπευτικά μέτρα, τους ανηλίκους, την υποτροπή των σεξουαλικών δραστών, τη θεραπευτική αντιμετώπιση των δραστών που κακοποιούν σεξουαλικά παιδιά (child molesters) και των βιαστών καθώς και τις νέες μορφές απονομής δικαιοσύνης.

Συμπληρώνεται από βιβλιογραφία (ελληνική – ξενόγλωσση) και αλφαβητικό ευρετήριο.