About Areti Giazitzidou

This author has not yet filled in any details.
So far Areti Giazitzidou has created 38 blog entries.

Διαδικτυακός Τζόγος σε Φοιτητές

Σκοπός: Διερεύνηση του διαδικτυακού εθισμού και του διαδικτυακού τζόγου σε δείγμα 211 φοιτητών.

Μέθοδος – Υλικό: Χορηγήθηκαν το ερωτηματολόγιο διαδικτυακού εθισμού IAD [1] (Cronbach’s α =0,92), δύο αυτοσχέδια ερωτηματολόγια αναφορικά με τον διαδικτυακό τζόγο και τη χρήση ουσιών και 4 ερωτήσεις από την κλίμακα των Crowne & Malrowe [2]. Στη μελέτη συμμετείχαν 211 φοιτητές τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Παντείου Πανεπιστημίου.

Αποτελέσματα: […]

Διαδικτυακό Τζόγος σε Μαθητές

Εισαγωγή: Ο στόχος της μελέτης ήταν να προσδιοριστούν οι καθοριστικοί παράγοντες που οδηγούν Έλληνες εφήβους σε ενασχόληση με διαδικτυακά παιχνίδια τύχης (ΔΠΤ), καθώς και η εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της κατάστασης και της συσχέτισης με την παθολογική χρήση του διαδικτύου (ΠΧΔ).

Υλικό και Μέθοδος: Εφαρμόστηκε συγχρονική μελέτη σε τυχαίο δείγμα (n=484) Ελλήνων εφήβων (71.2% αγόρια, μέση ηλικία: 14.88 ± 0.55 έτη). Διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια στα σχολεία και οι συμμετέχοντες απάντησαν ανώνυμα. Τα […]

Οικονομική Κρίση και Ψυχική Υγεία

Οι περισσότερες από τις μελέτες που διερευνούν τις επιπτώσεις των οικονομικών κρίσεων στην ποιότητα ζωής των ατόμων δείχνουν συσχέτιση ανάμεσα στην ανεργία ή άλλους οικονομικούς δείκτες και τα επίπεδα γενικής νοσηρότητας, θνητότητας, κατάθλιψης και αυτοκτονικότητας. Οι κύριες συνέπειες μιας οικονομικής κρίσης είναι η ανεργία, η μείωση του εισοδήματος, η γενικευμένη αβεβαιότητα και η περικοπή των δημοσίων δαπανών, περιλαμβανομένων των δαπανών για την υγεία. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης οι φτωχοί αποτελούν […]

Επιπτώσεις Οικονομικής Κρίσης στην Ψυχική Υγεία

Αρκετές έρευνες δείχνουν συσχέτιση μεταξύ οικονομικών κρίσεων και ψυχολογικής επιβάρυνσης των πολιτών. Με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενης επίπτωσης της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία στην Ελλάδα, διερευνήθηκε η συσχέτιση των οικονομικών δεικτών ανεργία και μέσο εισόδημα της τελευταίας 20ετίας και των εξής δεικτών ψυχικής υγείας: εισαγωγές σε ψυχιατρική κλινική, επισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα ψυχιατρικών κλινικών, αυτοκτονίες, ανθρωποκτονίες, θνησιμότητα και διαζύγια, την τελευταία 10ετία. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από την […]

«Επιθετική συμπεριφορά»

Ορισμοί

Η ανθρώπινη επιθετικότητα και βία είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο. Η επιθετικότητα, οριζόμενη ως εχθρική, βλαπτική ή καταστρεπτική συμπεριφορά, που συχνά προκαλείται από ματαίωση, μπορεί να είναι ατομική ή συλλογική. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας καλούνται συχνά να αξιολογήσουν παθολογικές μορφές ατομικής επιθετικότητας στα πλαίσια κλινικών, νομικών και σχολικών δομών, αν και η γνώση μας για τις αιτίες και τη θεραπεία της παθολογικής επιθετικότητας και βίας είναι αρκετά πτωχή. Τα αίτια […]

Παθολογική Χρήση Διαδικτύου

Το διαδίκτυο συμβάλλει σημαντικά στους τομείς ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αν και πρόσφατες έρευνες επισημαίνουν παράλληλα αρκετές συνέπειες από την παθολογικού τύπου εμπλοκή με αυτό. Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη διερεύνηση της συσχέτισης ανάμεσα στη χρήση του διαδικτύου και την παθολογική εμπλοκή με αυτό. Συμμετείχαν 514 φοιτητές οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο σχετικά με τη συχνότητα χρήσεων και εφαρμογών του διαδικτύου, την κλίμακα Διαδικτυακού Εθισμού της Young, […]

Παιδική Εργασία

Παρότι το φαινόμενο της εκμετάλλευσης της παιδικής εργασίας έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, η κοινωνία, ωστόσο, δεν δείχνει την πρέπουσα ευαισθησία στο θέμα και τείνει να εθελοτυφλεί. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η υπεύθυνη ενημέρωση είναι ένα βήμα προς τη συνειδητοποίηση του μεγέθους του κοινωνικού αυτού ζητήματος. Όπως επισημαίνει ο Ρηγίνος (1995), επειδή ελλοχεύει ο κίνδυνος της αδιαφορίας μπροστά σε ένα φαινόμενο που επηρεάζει την ανθρωπιά και την […]

Αυτοκτονικότητα και Χρήση Ουσιών

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι, κατά τη διάρκεια κυρίως της βασικής εκπαίδευσης, οι στρατιώτες αποτελούν πληθυσμό υψηλής επικινδυνότητας για αυτοκτονική συμπεριφορά. Επίσης, έχει φανεί ότι η αυτοκτονική συμπεριφορά είναι ιδιαίτερα συχνή σε άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο υπολογισμός της συνοσηρότητας αυτοκτονικής συμπεριφοράς και χρήσης ναρκωτικών ουσιών σε νεοσύλλεκτους στρατιώτες. Επίσης, η ανεύρεση πιθανών συσχετίσεων, καθώς και ο προσδιορισμός της τάσης των […]

Παραφιλίες

Οι παραφιλίες, καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από παθολογική ερωτική προτίμηση, μπορούν να χωριστούν σε δυο μεγάλες κατηγορίες: αυτές με προτίμηση παθολογικού ερωτικού στόχου, και αυτές με παθολογική ερωτική δραστηριότητα. Ο διαχωρισμός αυτός, μη παραβλέποντας το γεγονός ότι οι καταστάσεις αυτές μπορεί να συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο, βοηθά στη διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στις παραφιλίες. Στην ομάδα της παθολογικής προτίμησης σε ερωτική δραστηριότητα ανήκουν η ηδονοβλεψία, η επιδειξιμανία, η εφαψιμανία, […]

Θεραπεία Παραφιλιών

Η παραφιλία είναι μια σεξουαλική διαταραχή με σοβαρές ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Ποικίλες θεραπευτικές μέθοδοι έχουν δοκιμαστεί και στοχεύουν στη μείωση της σεξουαλικής ορμής. Η χειρουργική αντιμετώπιση, τα νευροληπτικά και τα οιστρογόνα έχουν εγκαταληφθεί λόγω παρενεργειών. Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, ιδίως αυτά που έχουν την ιδιότητα να αναστέλλουν εκλεκτικά την επαναπρόσληψη σεροτονίνης, έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι ορμονικές θεραπείες με τα αντιανδρογόνα οξική κυπροτερόνη και οξική μεδροξυ-προγεστερόνη. δρώντας μέσω […]