Δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για τον ορισμό της ομάδας των ατύπων αντιψυχωτικών φαρμάκων. Κοινή, όμως, στους ορισμούς όλων των άτυπων αντιψυχωτικών φαρμάκων είναι η ικανότητα να παράγουν αντιψυχωτική δράση στους περισσότερους ασθενείς σε δόσεις που δεν προκαλούν σημαντικές εξωπυραμιδικές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως παρ-κινσονισμό και ακαθησία. Τα φάρμακα αυτά προκαλούν μικρότερο βαθμό αποκλεισμού των D2 υποδοχέων, και μεγαλύτερο βαθμό αποκλεισμού των 5ΗΤ-2 υποδοχέων σε σχέση με τους D2 υποδοχείς, γεγονός στο οποίο αποδίδεται η μεγαλύτερη αντιψυχωτική δράση, η έλλειψη όψιμης δυσκινησίας και η μικρή πιθανότης παρκινσονισμού. Ολα τείνουν να μειώσουν ειδικότερα την νευρομεταβίβαση στους μεσο-λιμπικούς ντοπαμινεργικούς νευρώνες με μικρή επίδραση στους μελανορσβδωτούς νευρώνες, δεν προκαλούν επιμένουσα αύξηση προλακτίνης και παράγουν μικρού βαθμού καταληψία στα ζώα. φαίνεται πως τα άτυπα αντιψυχωτικά φάρμακα προκαλούν λιγότερες εξωπυραμιδικές παρενέργειες σε σχέση με τα κλασσικά αντιψυχωτικά μέσω ποικίλλων φαρμακολογικών οδών. Ο ακριβής λόγος της ανωτερότητας της κλοζαπίνης σε θετικά, αρνητικά και γνωστικά συμπτώματα δεν είναι πλήρως γνωστός. Νεώτερα αντιψυχωτικά, όμως, τα οποία μπορούν να δείξουν ότι μοιράζονται επίσης τα πλεονεκτήματα της κλοζαπίνης θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό των υπευ-θήνων φαρμακολογικών ιδιοτήτων.

Του Ορέστη Γιωτάκου

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Άρθρο.