Είναι γνωστό ότι αρκετές πλευρές της σεξουαλικής συμπεριφοράς ενός φυσιολογικού ενήλικα άνδρα είναι εξαρτημένες από την τεστοστερόνη. Οι μελέτες των επιπέδων τεστοστερόνης σε άτομα με επιθετικότητα έδειξαν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Περισσότερο ασαφή δείχνουν τα αποτελέσματα σε άτομα με σεξουαλικού τύπου επιθετικότητα ή γενικότερα, άτυπη σεξουαλική συμπεριφορά. Επιπλέον, νευροεν-δοκρινολογικές έρευνες δεν κατόρθωσαν να υποδείξουν κάποια εμφανή συσχέτιση μεταξύ επιπέδων κυκλοφορούντων ανδρογόνων και επιλογής σεξουαλικού αντικειμένου. Τέλος, τα αντιανδρογόνα δείχνουν σαφή ικανότητα μείωσης των σεξουαλικών παραμέτρων και της σεξουαλικής επιθετικότητας στους σεξουαλικούς παραπτωματίες, χωρίς όμως να είναι ικανά να αλλάξουν την κατεύθυνση της σεξουαλικής παρέκκλισης.

Του Ορέστη Γιωτάκου

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε όλο το Άρθρο.