Διαδικτυακός Τζόγος σε Φοιτητές

Σκοπός: Διερεύνηση του διαδικτυακού εθισμού και του διαδικτυακού τζόγου σε δείγμα 211 φοιτητών.

Μέθοδος – Υλικό: Χορηγήθηκαν το ερωτηματολόγιο διαδικτυακού εθισμού IAD [1] (Cronbach’s α =0,92), δύο αυτοσχέδια ερωτηματολόγια αναφορικά με τον διαδικτυακό τζόγο και τη χρήση ουσιών και 4 ερωτήσεις από την κλίμακα των Crowne & Malrowe [2]. Στη μελέτη συμμετείχαν 211 φοιτητές τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Παντείου Πανεπιστημίου.

Αποτελέσματα: […]