Ανδρογόνα και Επιθετική Συμπεριφορά

Είναι γνωστό ότι αρκετές πλευρές της σεξουαλικής συμπεριφοράς ενός φυσιολογικού ενήλικα άνδρα είναι εξαρτημένες από την τεστοστερόνη. Οι μελέτες των επιπέδων τεστοστερόνης σε άτομα με επιθετικότητα έδειξαν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Περισσότερο ασαφή δείχνουν τα αποτελέσματα σε άτομα με σεξουαλικού τύπου επιθετικότητα ή γενικότερα, άτυπη σεξουαλική συμπεριφορά. Επιπλέον, νευροεν-δοκρινολογικές έρευνες δεν κατόρθωσαν να υποδείξουν κάποια εμφανή συσχέτιση μεταξύ επιπέδων κυκλοφορούντων ανδρογόνων και επιλογής σεξουαλικού αντικειμένου. Τέλος, τα αντιανδρογόνα δείχνουν σαφή […]

Κρίσεις άγχους και Πανικού

Στην ανάπτυξη του άγχους φαίνεται να εμπλέκονται ποικίλα νευρωνικά συστήματα, να ενοχοποιείται μια σειρά από νευροανατομικές θέσεις και να υποδεικνύονται διάφορα ορμονικά επίπεδα δυσλειτουργίας. Η GABA-νεργική υπόθεση βασίζεται στα ευρήματα ότι οι βενζοδιαζεπίνες αυξάνουν τη λειτουργία του GA-ΒΑ-Α υποδοχέα, επιτρέποντας την εισροή ανιόντων χλωρίου στο κύτταρο. Η νοραδρενεργική υπόθεση βασίζεται στα ευρήματα μιας ανώμαλης δραστηριότητας του υπομέλανα τόπου και σε προσυναπτική υπο-ρύθμιση των νορεπινεφρικών νευρώνων, ενώ τέλος η […]

Άτυπα Αντιψυχωτικά και Σχιζοφρένεια

Δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για τον ορισμό της ομάδας των ατύπων αντιψυχωτικών φαρμάκων. Κοινή, όμως, στους ορισμούς όλων των άτυπων αντιψυχωτικών φαρμάκων είναι η ικανότητα να παράγουν αντιψυχωτική δράση στους περισσότερους ασθενείς σε δόσεις που δεν προκαλούν σημαντικές εξωπυραμιδικές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως παρ-κινσονισμό και ακαθησία. Τα φάρμακα αυτά προκαλούν μικρότερο βαθμό αποκλεισμού των D2 υποδοχέων, και μεγαλύτερο βαθμό αποκλεισμού των 5ΗΤ-2 υποδοχέων σε σχέση με τους D2 υποδοχείς, […]

Ideal Sex Parthner

The aim of the current study was to investigate the gender differences in preferences for particular characteristics of an ideal sexual partner, and also to investigate the degree men and women accurately estimate the preferences of the other gender. A sample of 289 men and 137 women, who were serving in the army, completed a questionnaire about what they believed the ideal sex partner’s characteristics were, as well […]

Sex Offenders

Relationships between Cloninger’s temperament and character dimensions and plasma sex hormone levels and biogenic amine turnover were studied in male prison inmates convicted of rape (n= 61) or child molestation (n=24) and normal male controls (n=25). The participants completed the Temperament and Character Inventory (TCI), which includes the temperament dimensions Novelty Seeking, Harm Avoidance, Reward Dependence and Persistence as well as the character dimensions Self-Directedness, Cooperativeness and Self-Transcendence. […]

Memory Formation

Synaptic connections may be modified by many different forms of plasticity or adaptive processes. At some hippocampal synapses, such as the perforant path to granule cell synapse, long-term potentiation (LTP) is observed to decay over a period of days or weeks. LTP has attracted a great deal of interest as a possible synaptic mechanism of both learning and memory. NMDA, AMPA and metabotropic gluta-mate receptors are involved in […]

Self-destructive behaviour in prisoners

Background: Self-harm among prisoners is a common phenomenon. This study aims to estimate the prevalence of self-injurious behavior (SIB) among Greek male prisoners, record their motives and determine independent risk factors.
Methods: A self-administered, anonymous questionnaire was administered to 173 male prisoners in the Chalkida prison, Greece. The questionnaire included items on self-harm/SIB, demographic parameters, childhood history, family history, physical and mental disease, lifestyle and smoking habits, alcohol dependence (CAGE questionnaire), illicit […]

Handedness and Hobby preference

 The objective of this study was to investigate the relationship between handedness and hobby preference in healthy individuals. For this reason, the Annett handedness questionnaire and a standard questionnaire on preference for hobbies were administered to 879 healthy young men (age, M=22.3, ,SD= 4.8 yr.). Analysis showed more cultured individuals were much less likely to be strongly right-handed. Especially, pure right-handedness highly overrepresented among those who mainly preferred doing […]

Laterality in psychiatric patients

Increased incidence of left-eye and crossed hand-eye dominance have been considered as indicating left hemispheric dysfunction in many neuropsychiatric disorders. This study investigates the incidence of left-eye and crossed hand-eye dominance in patience with schizophrenia (n= 68), panic disorder (n= 62), personality disorder (n=35), heroin addiction (n=54), and mental retardation (n=33), in comparison with controls (n= 944). All psychiatric groups, except the group with panic disorder, had significantly […]

Anorexia Nervosa

Anorexia nervosa is a chronic and severe psychiatric disorder, which occurs 10-20 times more often in women. It is estimated to occur in about 0.5-1% of adolescent girls, it is characterized by a profound disturbance of body image and a relentless pursuit of thinness, and has a range of mortality between 5-18%. Biological factors, like genetic background, neurotransmitter and neuroendocrine systems, social factors, like society’s emphasis on thinness, […]