Ο. Γιωτάκος, Ε. Παπαδομαρκάκη
Ψυχιατρική Κλινική, 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.